Schooltijden

Maandag: 08:30 - 14:00 uur.

Dinsdag: 08:30 - 14:00 uur.

Woensdag: 08:30 - 14:00 uur.

Donderdag: 08:30 - 14:00 uur (let op: groep 1/2 tot 12:15 uur).

Vrijdag: 08:30 - 14:00 uur (let op: groep 1 t/m 4 tot 12:15 uur).

Inloop

‘s Morgens vanaf 08.20 uur tien minuten voor aanvang  als de deur opengaat, gaan de kinderen naar binnen. Dit noemen we de ‘inloop’. Alle leerlingen gaan naar binnen naar hun eigen klas. De groepsleerkracht verwelkomt de leerling bij de deur. Er is op deze manier tijd voor de leerlingen om de leerkracht wat mede te delen of te vragen. Om 8.30  gaat de  gaat de deur dicht en beginnen de lessen. Tijdens de ochtend  -en  lunchpauze is er toezicht op het plein; voor  schooltijd is dat nu door de ‘inloop’ niet meer nodig .

We vragen U vriendelijk om Uw kind alleen de school in te laten gaan (gr. 3 t/m 8). Dit bevordert de zelfstandigheid van Uw kinderen. We begrijpen echter dat dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment opgaat.

Ziekmelding

Vanaf 8.00 uur ’s morgens kunt u een ziekmelding aan ons doorgeven. Tel: 0546-659418 of via de Klasbord app.  De leerkrachten houden van elk kind de absentie bij. Als uw kind tijdens schooltijd ziek wordt, neemt de groepsleerkracht contact met u op.