Aanmelden nieuwe leerling

Vanuit de gemeente Twenterand komt er elk jaar rond februari een oproep om uw kind aan te melden voor een basisschool als uw kind in het daarop volgende jaar (tot 1 oktober het jaar daarop) 4 jaar wordt.

De beste manier om tot een keuze voor onze school te komen is door de school te bezoeken. U krijgt dan een rondleiding en informatie over de school, het schoolklimaat, de manier van werken (principe van meervoudige intelligentie,  21e eeuwse vaardigheden) , de activiteiten en de rol van ouders binnen onze school. U kunt de sfeer proeven en de directeur kan eventuele vragen over uw kind beantwoorden. 

Wij houden regelmatig open dagen om u te helpen bij deze keuze. Op deze open dagen krijgt u een presentatie met informatie over wie wij zijn, hoe wij werken en een rondleiding door de school. Tevens kunt u in gesprek komen met een lid van de ouderraad en van de medezeggenschapsraad.

Daarnaast kunt u ook in gesprek gaan met een tweetal afgevaardigden van de leerlingenraad. Dit om een idee te krijgen hoe we de leerlingen betrekken bij het onderwijs op “De Blokstoeke”.

Lees meer door te klikken op onderstaand inspiratie/informatie boekje  

 

                                                          

                                                      U bent van harte welkom!  

 

Aanmeldformulier Blokstoeke.pdf