Vier keer wijzer

Wereldoriëntatie is een gebied waar de kinderen kunnen worden uitgedaagd hun ondernemende eigenschappen verder te ontwikkelen. Onderwerpen als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis,  techniek en maatschappelijke verhoudingen nodigen uit tot onderzoek en tot vragen.

Wij zijn een ‘Vier Keer Wijzer’ school. Dit houdt in dat we het vak Wereldoriëntatie bekijken en benaderen vanuit de acht meervoudige intelligenties. Het is een manier van werken, waarbij je uitgaat van mogelijkheden, capaciteiten en talenten van kinderen.

Elke drie weken komt er één vak aan de orde, bijvoorbeeld eerst Aardrijkskunde, de weken daarna Geschiedenis en Natuuronderwijs. Deze lessen krijgen daardoor meer aandacht en verdieping en de focus ligt meer op één onderwerp.  Wij bieden thema’s die vormgegeven zijn vanuit de drie hoofdgebieden: Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur.

De vele ‘bijvakken’, zoals Techniek, Cultureel erfgoed, Actief Burgerschap, Tekenen, Handvaardigheid, Sociale Redzaamheid, Verkeer, Sociaal-Emotioneel, Dramatische Expressie en Dans zien wij niet als aparte vakken op het rooster. Juist deze vakken zijn bijzonder geschikt om geïntegreerd te worden met de thema’s vanuit Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur.