MR

Iedere school heeft een directie die belast is met de dagelijkse leiding op school. Voor de directie is het van belang om voeling te hebben met de schoolomgeving/ wijk. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten daadwerkelijk invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wie zijn we?
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:

-Simone Scheur   
- Arvika Super  

De leerkrachten in de MR zijn:
– Aleida Kouwert
– Barbara Wolf

Wat doen we?
De MR heeft verschillende rollen:

Adviserende bevoegdheid: zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
Voorbeelden: onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, deelneming aan een onderwijskundig project en vakantieregeling
Instemmende bevoegdheid: zaken waarvoor instemming van de MR vereist is.
Voorbeelden: wijziging van het schoolreglement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.
Initiatief bevoegdheid: De MR draagt zelf ideeën en voorstellen aan.

Zoek contact met ons!
Wij staan altijd open voor vragen, initiatieven en opmerkingen van ouders. Dat kan over van alles gaan, als het maar school gerelateerd is.
In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Ons mailadres is blokstoeke_mr@varietas.nl

Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.