Burgerschap en sociale integratie

Bij actief burgerschap en sociale integratie staan het actief meedoen aan de samenleving, een deel van de samenleving willen zijn en een positieve bijdrage leveren aan die samenleving centraal.  Als ondernemende, lerende school nemen wij die taak serieus.

Een aantal voorbeelden:

  • Integreren van de leerlingenraad in de schoolorganisatie,
  • Bevorderen van sociale competenties,
  • Realiseren van ondernemende projecten binnen school,

Onze visie: ‘de maatschappij dat ben jij’.
De overheid wil dat basisscholen naast de vakken zoals rekenen en taal ook steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. De scholen moeten aandacht besteden aan veiligheid, sociale cohesie, integratie, normen en waarden en het democratische stelsel.

Vanuit onze visie vinden we ook dat we kinderen breed moeten opleiden, je weet immers nog lang niet welke beroepen er over een aantal jaren zullen zijn en we moeten de kinderen de ‘tools’ geven om verder te komen en ze bewust maken van de maatschappij waarin we leven. We willen werken aan de ontwikkeling van kinderen in hun totaliteit. We hebben dan ook een aparte leerlijn ontwikkeld voor actief burgerschap waarbij de kinderen actief hiermee bezig zijn in concrete situaties en daarnaast is actief burgerschap  ook verweven in veel vak- en vormingsgebieden binnen ons onderwijs: Zippy’ vrienden, met Sas in de Klas, thema’s, drama, gezond gedrag, verkeer, taal, zaakvakken.