Passie voor samenwerking en onderwijsontwikkeling: Een gedreven IB-er in actie

08 juni 2023
OBS De Blokstoeke

Barbara Reimink, een enthousiaste en gedreven IB-er, is een waardevolle aanwinst voor haar school en stichting Varietas. Met haar ervaring en passie voor onderwijs maakt ze een positieve impact op collega's en leerlingen.

 

Van leerkracht tot IB-er

Barbara Reimink heeft na haar studie de master "Leren en innoveren" gevolgd. Met haar diverse werkervaring, waaronder op een Jenaplanschool, vond ze haar weg naar het IB-schap op de Blokstoeke in Westerhaar. Haar ambitie om IB-er te worden werd werkelijkheid toen ze de kans kreeg om haar voorganger tijdens zwangerschapsverlof te vervangen. "Tijdens die periode nam ik haar taken over en ontdekte ik hoe leuk ik het vond", vertelt ze. Toen haar collega IB-er besloot te stoppen, kreeg Barbara de mogelijkheid om volledig te groeien in haar rol als IB-er en werden haar kwaliteiten snel ontdekt.

 

Innovatief samenwerken

Eén van de vele taken die Barbara uitvoert is haar actieve rol binnen het Ontwikkelteam OKI (Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie) waar ze kennis en ervaring deelt en samenwerkt met andere IB-ers en onderwijsprofessionals. “De Blokstoeke hanteert een methodeonafhankelijke aanpak en maakt gebruik van Focus PO. Dit is een aanpak die past bij ons op school, maar heeft verschillende facetten die waardevol zijn voor andere scholen.” Als voorzitter van het IB-netwerk Conglomeraat Twente werkt ze samen met andere voorzitters in het ontwikkelteam IB om regionale uitdagingen te bespreken. Zij ondersteunt verschillende scholen met het implementatie proces van Focus PO en het werken met blokplannen. Daarnaast begeleidt zij startende ib-ers binnen haar conglomeraat.

 

“Het kinderwelzijn staat centraal”

Daar waar een IB-er voorheen de zorgtaken als zorgregisseur op zich nam voor het individuele kind, is de rol behoorlijk geëvolueerd. Taken als leercoördinator en trendanalist zijn voor Barbara dagelijkse kost. Toch heeft Barbara nog steeds oog voor het welzijn van alle leerlingen. Ze deelt een hoogtepunt uit haar werk als IB-er, waarbij ze een leerling met rekenproblemen individueel begeleidde. “Door een plan gericht op specifieke leerdoelen heeft de leerling een aanzienlijke vooruitgang geboekt en zijn rekenvaardigheden verbeterd. Met daarnaast natuurlijk gegroeid in zelfbeeld en zelfvertrouwen.”

Passie voor coachend samenwerken en onderwijsontwikkeling

Barbara waardeert de mogelijkheid om op een ondersteunde en begeleidende manier samen te werken met collega’s. Als coach waarbij ze actief betrokken is bij het EDI-traject en de ontwikkeling van verschillende lesprogramma’s. “Ik geniet ervan om samen naar oplossingen te zoeken over lesaanbod en leerlingen te bespreken. In deze rol ben ik de “critical friend”, iemand die de juiste vragen stelt en meedenkt.” 

De toekomst voor Varietas

Overstijgend denken is iets wat bij Barbara van nature gaat. Ze hecht een grote waarde aan samenwerken en verbinding in het onderwijs. Binnen Stichting Varietas ziet ze geleidelijk aan de ontwikkeling hiervan plaatsvinden. Haar wens is dat schoolteams van verschillende scholen samenkomen en gezamenlijk verkennen hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Door haar kennis, enthousiasme en haar netwerk skills heeft ze hierin de eerste stappen kunnen zetten. Ze geloof in de kracht van de leerkrachten die met elkaar samenwerken, evenals de waarde van onderlinge verbinding tussen IB-ers. Deze gezamenlijke inzet streeft naar groei en kwaliteit in het onderwijslandschap. 

Inspirator en ondersteuner

Barbara is een toegewijde IB-er met een passie voor het onderwijs. Haar inzet, het samenwerken en leergierigheid maken haar een waardevolle IB-er binnen haar school en de stichting. Ze blijft streven naar groei en ontwikkeling, terwijl ze anderen inspireert en ondersteunt bij hun professionele groei. 


Media
  • Barbara Reimink