Levensbeschouwing

Elke basisschool besteedt aandacht aan de belangrijkste godsdiensten en levensovertuigingen die er op de wereld zijn. Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of levensovertuiging als uitgangspunt. Wij leggen de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn.

 

Het openbaar onderwijs kan uw kind het vrijwillige vak Godsdienstig of Humanistisch Vormings Onderwijs (GVO of HVO) aanbieden. Bij GVO en HVO is wél één bepaalde religie of levensovertuiging het uitgangspunt.

 

GVO en HVO worden niet door onze eigen groepsleerkrachten verzorgd, maar door speciaal opgeleide vakdocenten van de betreffende GVO- en HVO-organisaties.

De lessen vinden een keer per week in schooltijd plaats en duren een half uur. Er zijn voor u geen kosten aan deze lessen verbonden

Warm, samen, doordacht en ondernemend!

Worden wie je zelf bent

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren