Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Visie

“De Blokstoeke” ondernemende school, aan zet : Durven, Doen, Doorzetten.

 

Onze maatschappij verandert voortdurend.  En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Om onze kinderen op te leiden voor een goede plek in de maatschappij is meer nodig dan alleen kennisoverdracht en het aanleren van schoolse vaardigheden. Dit vraagt om andere vaardigheden, 21 eeuwse vaardigheden.  Op ‘De Blokstoeke” is veel aandacht voor samenwerken, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, zelfstandigheid, sociale en culturele vaardigheden, Ict  geletterdheid, creativiteit  en communiceren. Om hieraan tegemoet te komen werken wij aan ruimte voor het kind om te ontwikkelen. Hier zijn drie partijen voor nodig: het kind, de ouder en de leerkracht.  We willen als fijne en veilige school , een optimale bijdrage leveren in de ontwikkeling van kinderen en hen voorbereiden op hun eigen deelname aan de maatschappij. Wij leren kinderen gedrag, kennis en vaardigheden aan om hen instaat te stellen ‘actieve burgers’ te kunnen zijn. Ieder kind telt en ieder kind dient zich optimaal te kunnen ontplooien binnen onze school.   

Eigenaarschap leerlingen

 De leerlingen zijn (mede) eigenaar van hun leerproces. Wij activeren dit eigenaarschap doordat kinderen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en hen wordt geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen.

 

Deel deze pagina: