Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Werken vanuit meervoudige intelligentie

Bij Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur) werken we met de methode “Vierkeerwijzer”. Deze methode gaat bij het verwerken van de leerstof uit van “Meervoudige Intelligentie”, dit houdt in dat ieder kind leerstof verwerkt  op zijn eigen manier; de één leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Zo zijn er 8 manieren waarop kinderen zich de leerstof eigen kunnen maken.

Binnen Vierkeerwijzer wordt uitgegaan van 4 stappen:  

                                                                      

  1. Vragen                                                            
  2. Ik
  3. Experimenteren en Ervaren
  4. Resultaat

Vragen 
Bij de start van een thema staan steeds 5 vragen centraal. Deze 5 vragen hangen centraal in het lokaal en moeten de kinderen aan het einde van het thema weten te beantwoorden.
Dit zijn tevens de toetsvragen aan het einde van het thema.
Concreet betekent dit dat de leerkracht bij de start van het thema 5 prikkelende en motiverende lessen geeft waarin de vragen die centraal staan beantwoord worden.Een “samenvatting” van de lessen hangt op het prikbord in de vorm van een “mindmap/woordspin” waarin de belangrijkste woorden uit de lessen terugkomen.

Ik 
In deze stap staan we stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden de kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp.

Experimenteren en Ervaren
Nadat de 5 leerkrachtlessen gegeven zijn werken de kinderen twee weken met “keuzekaarten”. De inhoud en verwerking van deze keuzekaarten is gebaseerd op bovengenoemde “Meervoudige Intelligenties”. In de loop van het thema licht de leerkracht de themakaarten toe zodat de kinderen een kaart kunnen kiezen die bij hen past. De kaarten hangen aan een lijn in de klas zodat kinderen kunnen kijken welke kaart ze na de lessen willen uitwerken.

Resultaat
Het thema eindigt met het “meten” van het resultaat, dit doen wij op twee manieren; de vragen die de kinderen moeten kunnen beantwoorden worden getoetst en de kinderen presenteren wat ze hebben gedaan tijdens het werken met de keuzekaarten. De presentatie kan zijn een PowerPointpresentatie, een Word-document  maar ook een klei-werkstuk of een lied! Beide onderdelen (toets en presentatie) worden beoordeeld.

Als u meer informatie wilt over Meervoudige Intelligentie, klik dan hier.

Klik hier voor meer informatie over Vierkeerwijzer.

Excursies
Leerlingen leren in de sociaal-culturele werkelijkheid en daarom proberen wij in ieder thema een passend uitstapje te plannen of de werkelijkheid de klas binnen te halen door middel van een gast in de klas, een leskist en/of ander materiaal.

De uitstapjes worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage.

 

 

Deel deze pagina: