Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

21ste eeuw vaardigheden

21 eeuwse vaardigheden

Kinderen leven in een multimediale wereld en zijn gelijktijdig actief op verschillende platforms.
De ontwikkelingen gaan zo snel dat de uitdagingen van morgen nu nog niet bekend zijn. 
Wij vormen kinderen naar een model dat zijn oorsprong heeft in een traag veranderende wereld die voorspelbaar was. De enige constante in de huidige samenleving is “verandering”.
Het is onze taak om de kinderen voor te bereiden op een leven lang leren in een steeds veranderende wereld. De kernvraag is: wat en hoe moeten we leren om in de 21e eeuw succesvol te zijn? Hiervoor hebben kinderen bepaalde kennis en specifieke  vaardigheden nodig. Naast de kernvakken willen wij kinderen deze 21 eeuwse  vaardigheden leren . Zie afbeelding hieronder.

 Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt taal en rekenen als de kernvakken van het onderwijs, en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht. Om deze slag te kunnen maken, is het gewenste niveau van leerlingen in elke fase van hun opleiding in referentieniveaus vastgelegd.

Methodes op OBS De Blokstoeke:

Rekenen: Rekenrijk  m.b.v. tablets (Snappet)
Rekenen saai? Niet met Rekenrijk! Rekenrijk is de meest gebruikte rekenmethode in het basisonderwijs voor groep 1 t/m 8. Oefenvormen zijn speels en gevarieerd, de vormgeving is leuk en eigentijds. Dat motiveert kinderen. Tegelijkertijd is Rekenrijk  een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. Rekenrijk heeft een supersterke organisatie en praktische differentiatie. Rekenrijk  maakt rekenen op de basisschool duidelijk én leuk!

 

Taal: Taal op Maat  m.b.v. tablets ( Snappet) 
Taal op maat houdt uitdrukkelijk rekening met de kerndoelen voor taal. De methode Taal op Maat   voldoet aan alle voorwaarden. De methode werkt met vijf leerlijnen: spreken/luisteren, woordenschat, woordbouw, zinsbouw en schrijven. Deze leerlijnen komen in elke eenheid in een vaste volgorde terug.

Taal: Taal op Maat spelling m.b.v. tablets ( Snappet)

Met Taal op Maat leren kinderen foutloos spellen. Taal op Maat  biedt duidelijke spellingstrategieën, veel en gevarieerde oefenopdrachten en uitgebreide differentiatiemogelijkheden.

Taal: Technisch Lezen; Veilig leren lezen en Estafette
Veilig leren lezen is al 50 jaar de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen. Dat is logisch: scholen die werken met Veilig leren lezen, hebben de minste uitvallers! In de methode zijn uw praktijkervaringen en wensen gecombineerd met de praktische en wetenschappelijke ervaringen van de auteurs. Een unieke leesmethode voor steeds weer een nieuwe generatie lezers. 

Estafette  maakt lezen leuk. Als eerste methode voor technisch lezen omarmen we de nieuwe AVI-normen. Met passende, uitdagende teksten op elk niveau. Het beste van Veilig leren lezen komt nu terug in deze methode voor voortgezet lezen.

Taal: Begrijpend en studerend lezen; Nieuwsbegrip XL   m.b.v tablets  (Snappet)
Nieuwsbegrip XL is een interactieve en aansprekende methode voor begrijpend lezen. Zo zijn er klassikale en verwerkingslessen vanuit de computer. Met Nieuwsbegrip werken we op een aantrekkelijke manier aan de kerndoelen voor begrijpend lezen van het basisonderwijs.  Er zijn 'tools' voor op het digibord en het NOS Jeugdjournaal maakt wekelijks een filmpje bij het onderwerp van Nieuwsbegrip.

Andere Methodes:


Wereldoriëntatie: o.a. ook met behulp van Chromebook
Na een lange gedegen zoektocht , drie jaar geleden, in onderwijsland zijn wij  tot de conclusie gekomen dat VierKeerWijzer een “methode” is die bij onze school past en bij ons uitgangspunt van Boeiend en Ontdekkend leren.  VierKeerWijzer is een model, geen methode. Iedere school kan het model vullen op de manier die past. Klik op de link, dan krijgt u een idee van dit inspirerende model.

http://www.vierkeerwijzer.nl/bekijk-filmpje.html

Vier keer wijzer  bestaat uit drie delen:

Natuur en techniek
Geschiedenis
Aardrijkskunde

 Vanaf groep 1t/m 8 werken we op OBS “De Blokstoeke” met deze “methode”. Deze methode is bij uitstek geschikt voor het gebruik in combinatiegroepen, de leerkrachten differentiëren.

 Sociale vaardigheden:
Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld lesprogramma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Het vervolgprogramma Apple's Vrienden is geschikt voor kinderen tot 10 jaar. Kinderen krijgen net als volwassenen soms te maken met tegenslagen en verdriet. Een zieke oma, gescheiden ouders, een dode cavia, ruzie met een vriendje of zakken voor een zwemdiploma. Zippy’s Vrienden, een uitgekiend lesprogramma dat zijn waarde in het buitenland heeft bewezen, leert hun stapsgewijs wat ze met allerlei gevoelens kunnen doen.

 

 Kunstkabinet  en minitheater- Blikopener
Het KunstKabinet is een kerndoelendekkend lesconcept met doorgaande leerlijn voor kunst-, media- en erfgoededucatie voor in de basisschool. In veel lessen van groep 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van multimediale middelen als computer, internet, Lessen&Links© en digitale foto- en videocamera. De lessen bestaan uit de volgende drie onderdelen:

  • Met hoofd       Beschouwing
  • Met hart         Reflectie
  • Met handen  Doe-activiteit

DE TECHNIEKTORENS
De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van een kasteel, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Het is een compleet lesconcept dat de kerndoelen voor techniek in het basisonderwijs in één klap dekt. Alle thema's en domeinen (constructie, transport, productie, communicatie, elektrotechniek, chemie, duurzame energie, etc, domein A en domein B) worden in doorlopende leerlijnen behandeld. Daarbij zijn ook chemie, elektrotechniek en duurzame energie ruimschoots vertegenwoordigd. Ook is voorzien in de nieuwste aspecten voor techniek volgens de laatste kerndoelenomschrijving. Onder meer: weer en klimaat, licht, spiegeling en temperatuur hebben een plaats gekregen in het lesconcept. Het is vooral veel "zelf doen" voor de kinderen.

 

Engels:
Groove.me is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert!
Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.

 

 

Deel deze pagina: