Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Techniek onderwijs

Wij willen via ons techniekonderwijs de onderzoekende houding naar en de belangstelling van kinderen voor techniek stimuleren en ontwikkelen.
Voor het vak techniek maken wij op school gebruik van de Techniektorens. Op deze pagina proberen we te laten zien wat het werken met techniektorens precies is en met name hoe leuk het is om hier mee te werken.
De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten in de vorm van Middeleeuwse kasteeltorens, waarin alle materialen, leskistenen lesbeschrijvingen zijn opgeborgen.


Op school hebben we twee Techniektorens staan; voor groep 3/4/5 en voor groep 6/7/8. De opdrachten in de Techniektorens zijn uiteraard aangepast aan de leeftijdsgroep. Door deze Techniektorens in alle groepen te gebruiken, willen we zorgen dat alle leerlingen van groep 3 t/m 8 in aanraking komen met het vak techniek en er een doorgaande leerlijn ontstaat. Groep 1 en 2 maken gebruik van de techniek leerlijn zoals die  beschreven staat in de “Vier keer wijzer” thema’s volgens het principe van Meervoudige intelligentie.

In de techniektorens ( techno-carrousel) zitten diverse opdrachten waarmee kinderen in kleinere groepen aan de slag kunnen, al dan niet onder begeleiding van ouders die op school komen helpen.
De technieklessen worden op de donderdagmiddag in blokken van twee à drie weken gegeven, met een pauze van twee  à drie weken waarin dan de lessen worden gegeven i.k.v kunst, cultuur en podiumkunsten( Crea- Carrousel)  . De leerlingen leren bijvoorbeeld metselen met stenen, hoe raderen werken en hoe ze een band kunnen plakken.
Voor meer informatie over de Techniektorens verwijzen wij u naar de website: www.techniektorens.nl

Dit is een website waar leerlingen van de Midden- en Bovenbouw bij een groot aantal lessen van De Techniek Torens meer informatie kunnen vinden over het betreffende onderwerp. Een aantal lessen staat al online en in de toekomst zullen steeds meer lessen uit De Techniek Torens worden uitgewerkt op de site.
Lessen & Links wordt ingericht en onderhouden door Stichting Techniek In Basisonderwijs (STIB). STIB selecteert relevante, uiteenlopende, leuke en uitdagende websites waarmee leerlingen zich in het onderhanden technische onderwerp kunnen verdiepen.

Leerlingen kunnen via Lessen & Links op een snelle en veilige manier filmpjes bekijken op het internet over het onderwerp; achtergrond informatie vergaren; werkstukken lezen; vragen stellen aan experts uit het betreffende bedrijfsleven. Lessen & Links is natuurlijk gratis. Het is een bron van verdiepings- en verbredingsinformatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van de Techniektorens.

Buiten deze trajecten gaan de leerlingen van “De Blokstoeke” op werkbezoek naar o.a. de boerderij, de metaalfabriek, de waterzuivering en nog veel meer. Leerlingen van groep 8 volgen een aantal workshops door o.a.  Urenco georganiseerd.

 Aan het einde van de basisschool hopen we dat we ons doel bereikt hebben, dat de kinderen een onderzoekende houding hebben ontwikkeld en er een brede belangstelling voor techniek is ontstaan.

Deel deze pagina: