Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Kunst, cultuur en podiumkunsten

Kunst en cultuureducatie staat niet specifiek als leergebied omschreven in de kerndoelen echter het leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ biedt wel duidelijke richtlijnen voor de inzet van cultuureducatie. Er wordt onder andere gesproken over taal en beweging en over kunstzinnige en culturele aspecten van de leefwereld van de leerlingen.

54    De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging gebruiken om er gevoelens
         en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren

55    De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren  De leerlingen
         verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

 

Met de beide kerndoelen als richtlijn worden de disciplines letteren, muziek, cultureel erfgoed, beeldende kunst, theater en dans benoemd. Met name de disciplines muziek, theater en dans willen we onderscheidend laten zijn op “De Blokstoeke”. 
Wij zijn overtuigd dat lessen met en over cultuur het onderwijs en de bagage die het de leerlingen meegeeft verrijken. Deze lessen over kunst en erfgoed stimuleren niet alleen de nieuwsgierigheid en kennis maar ook vaardigheden zoals onderzoekend leren. Het einddoel is om kinderen in een doorlopende leerlijn kennis te laten opdoen over en met cultuur (kunst en erfgoed) en een gevarieerd programma van culturele activiteiten aan te bieden 
Daarmee worden leerlingen, reeds op jonge leeftijd, in staat gesteld om een eigen relatie tot kunst aan te gaan. Immers:

 • ze verruimen hun woordenschat en uitdrukkingsvermogen,
 • ze vullen hun interne beeldbank en kennisbank op het gebied van kunst en erfgoed,
 • ze oefenen zichzelf in waarneming, verbeelding en reflectie ,
 • ze werken met materialen en technieken en oefenen hun fijne motoriek,
 • ze leren zich te uiten en hun creativiteit te ontplooien,
 • ze leren conceptueel denken en analyseren,
 • ze leren samenwerken, communiceren en reflecteren
 • ze verruimen hun blik op de wereld

Het KunstKabinet & Minitheater-Blikopener vormen samen een kerndoelendekkende, doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met groep 8 voor kunstzinnige oriëntatie in de basisschool

Doorlopende leerlijnen het Kunstkabinet
Het KunstKabinet bevat kerndoelendekkende doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8 voor:

 • beeldende kunst
 • erfgoed
 • media-educatie

Doorlopende leerlijnen Minitheater-Blikopener
Minitheater-Blikopener bevat kerndoelendekkende doorlopende leerlijnen voor groep 1 t/m 8 voor: » drama

 • dans
 • muziek

 

 

 

Deel deze pagina: