Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Partnerschap

School en ouders  hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang: Zij willen dat hun kind c.q. leerling zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. School en thuis zijn geen gescheiden werelden, maar vullen elkaar aan. Positieve samenwerking is essentieel!

 Een school is een kleine gemeenschap. In een gemeenschap werkt iedereen mee aan de ontwikkeling van de ander en aan de ontwikkeling van de school. Ouders en team kunnen de school als gemeenschap versterken, door samen afspraken te maken, elkaar te steunen en aan te spreken op gewenste waarden en gedrag.

De verantwoordelijkheid voor de leerprestaties en de sociale ontwikkeling van kinderen, ligt zowel bij de school als bij de ouders. Informeel leren is belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Ouders hebben een belangrijke invloed op de houding van het kind ten opzichte van leren en school.

 Wij vinden het heel belangrijk dat ouders het leren op school ook thuis ondersteunen door interesse voor het schoolwerk te tonen en door achter de aanpak van de leerkracht te staan. Dit is ‘onderwijsondersteunend gedrag’. Het kan de mate van het schoolsucces positief beïnvloeden. We beschouwen ouders als partner in de begeleiding van hun kind.

 Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals. Zij kennen het kind als leerling het beste. Zij zien de leerling tijdens instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, wereldoriëntatie, geschiedenis, expressieactiviteiten en samenspelen.

Ouders zijn ervaringsdeskundige. Zij kennen hun kind langer en beter. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen, aan de eettafel, achter de computer, voor de TV, op de voetbalclub en bij familie.

Onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van het schoolteam. Leerkrachten maken keuzes wat betreft de methode en de onderwijsinhoud, instructie, feedback, werkvormen en omgangsregels. Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van ouders. Zij bepalen zaken zoals religie, voeding, kleding, tijdstip van naar bed gaan, vrijetijdsbesteding, hobby’s, tv-kijken en computergebruik..

Het is belangrijk dat ouders en school regelmatig contact hebben over de ontwikkeling van het kind. Wij doen dit door  het voeren van driehoeksgesprekken. Dit zijn gesprekken met de leerkracht, de ouders en de leerling. Aan het begin van het schooljaar worden de  hoop en dromen gesprekken (ambitie) gevoerd en  drie keer per jaar worden de  leerresultaten/voortgangs-gesprek  gevoerd. Tijdens een driehoeksgesprek respecteert ieder elkaars kennis, ervaringsdeskundigheid en verantwoordelijkheid, zodat de samenwerking plezierig verloopt. Voor zowel de leerkracht, de ouders, en de leerling. Daarnaast is er de gelegenheid om twee keer per jaar mee te draaien  tijdens de inloopochtenden in de klas waarbij  de ouder ook het werk van zijn/haar kind kan bekijken.  Naast deze structurele oudermomenten zijn extra gesprekken met leerkrachten altijd mogelijk.

 OBS “ De Blokstoeke”  streeft naar een hoge mate van samenwerking met ouders, o.a. zichtbaar in de ouderraad, medezeggenschapsraad en de nog op te richten klankbordgroep.  Daarnaast betrekken wij ouders bij activiteiten binnen de klas en binnen de school. We denken hierbij aan inloopochtenden, het onderhouden van de schoolbibliotheek of als leesouder lezen met de leerlingen. Ook bij activiteiten i.k.v. themaprojecten, de avondvierdaagse, de 4 D groep en Koningsdag stellen wij de bijdrage en deelname van ouders zeer op prijs

Deel deze pagina: