Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Ouderraad

De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van uiteenlopende activiteiten op school, zoals feesten, vieringen, en sportactiviteiten. Ook beheert de OR de ouderbijdrage. Dit is de bijdrage die ouders per jaar betalen voor hun schoolgaande kinderen. Dit geld wordt o.a. besteed aan activiteiten in de klas, sportdagen, extra (les)materialen, enzovoort. Tevens beheert de ouderraad ook de opbrengsten van de maandelijkse  oud papieractie. Dit wordt gebuikt voor o.a. de aanschaf van buitenspel materiaal voor de Kliko’s , schoolshirts, excursies, licenties van rekentuin en taalzee enz.. 

 De ouderraad vergadert  ongeveer 10 keer  per jaar. U bent van harte uitgenodigd om een vergadering bij te wonen.

De OR kan altijd helpende handen en leuke ideeën gebruiken, iedereen die wil helpen is van harte welkom! Iedere ouder met een kind op “ De Blokstoeke”  kan lid worden van de OR.

Hiervoor doen  we dan een oproep in de Bloknoot of via klassenouders. Spontane aanmeldingen zijn welkom!

 In de OR zitten:

Diane gerrits  (ouder uit groep 4, voorzitster)
Marjo Krikken (ouder uit groep 4, penningmeester)
Willeke Talen  (ouder uit groep 5, secretaris)
Renee Keizer ( ouder uit groep 4) 
Jarno Fietje ( ouder uit groep 5)                                                                                    
Gerlinde Ebbing ( ouder uit groep 8/5/4)                                                                              
Jennie Bakhuis ( ouder uit groep 8)                                                              
Sharon Schutte ( ouder uit groep 5)  
Annelies Dorrestein (ouder uit groep 1)
Cecilia Leusink ( ouder uit  groep 1) 

Namens het team zit  Erna Gerrits (groep 1/2 ) in de OR.                                                      

Deel deze pagina: