Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Ouderbijdrage

Naast de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers is het noodzakelijk om over financiële middelen te beschikken, zodat alle buitenschoolse activiteiten mogelijk gemaakt kunnen wordenHiervoor kent de OR de ouderbijdrage. 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een financiële verantwoording over het vorige schooljaar .De verantwoording  wordt gepresenteerd tijdens de algemene Ouderraadsvergadering in oktober . Uit de ouderbijdrage worden alle activiteiten van de ouderraad bekostigd, dit is exclusief de schoolreisjes.

De ouderbijdrage  bedraagt 16 euro per kind, per jaar. Deze ouderbijdrage kan in een keer of verspreid over het schooljaar betaald worden op rekening nummer NL67RABO0303081945  t.n.v. St. vrienden van de Blokstoeke

Deel deze pagina: