Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

Wie zijn we?.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.

De ouders in de MR zijn:

- Ina Stuifzandt (voorzitster)
- Willeke Talen

De leerkrachten in de MR zijn:
- Aeida Kouwert
- Barbara Wolf
  

Wat doen we?
De MR heeft verschillende rollen:

  1. Adviserende bevoegdheid: zaken waarover de MR eerst advies moet geven.
    Voorbeelden: onderwijskundige doelstellingen, belangrijke organisatiewijzigingen, deelneming aan een onderwijskundig project en vakantieregeling
  2. Instemmende bevoegdheid: zaken waarvoor instemming van de MR vereist is.
    Voorbeelden: wijziging van het schoolreglement, verandering van onderwijskundige doelstellingen, wijzigingen van het leer- en schoolplan, het vaststellen en besteden van de ouderlijke bijdrage.
  3. Initiatief bevoegdheid: De MR draagt zelf ideeën en voorstellen aan.

 

Zoek contact met ons!
Wij staan altijd open voor vragen, initiatieven en opmerkingen van ouders. Dat kan over van alles gaan, als het maar school gerelateerd is.  
In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen. Ons mailadres is mr@deblokstoeke.nl . Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.

Deel deze pagina: