Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Cito leerlingvolgsysteem

Cito Leerlingvolgsysteem

De toetsen van het Cito Leerlingvolgsysteem geven ons de mogelijkheid de vorderingen van de kinderen op systematische wijze te volgen. Deze inzichten in de resultaten van het geboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau geeft ons houvast bij het plannen en afstemmen van het onderwijsaanbod.

Link website Cito

Link ouderfolder Cito

Deel deze pagina: