Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Informatie

Hieronder vindt u informatie over groep 5/6.

 Wij zijn een groep van 25 enthousiaste kinderen, en sinds dit jaar geven Juf Laura (maandag, disdag en woensdag) en Juf Manon (donderdag en vrijdag) les aan deze groep.

’s Ochtends beginnen we heel relaxed met een half uur stil lezen. De rest van de ochtend werken we natuurlijk super hard, want we moeten ook nog rekenen, taal, woordenschat, begrijpend lezen en spelling doen.

De juffen hebben aandacht voor ons allemaal, ze zorgen ervoor dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan werken. Zo kunnen kinderen die extra uitleg nodig hebben, bij hun aan de instructietafel komen.

 Juf weet ook wie de stof erg makkelijk vinden, hen geeft ze bijvoorbeeld iets extra’s of ze biedt hen iets anders aan waar ze in uitgedaagd worden.

 Wat we ’s middags doen, verschilt!

Dan hebben we bijvoorbeeld schrijven, verkeer, gym, aardrijkskunde of geschiedenis, of zijn we creatief bezig.

 We vinden het heel leuk om af en toe niet in het klaslokaal te leren, maar erbuiten.

Zo zijn we vorig jaar meerder keren op excursie geweest.

 Omdat het ook belangrijk is dat we goed met elkaar omgaan, krijgen we les met Apple’s vrienden. Daarin leren we dingen over onszelf, en ook over de ander. Juf weet allemaal leuke en interessante oefeningen die we samen met Apple’s vrienden doen en hier mee bezig te zijn!

 De ouders zijn belangrijk in onze groep, zij zijn nodig om het onderwijs compleet te maken.

De juffen vinden het belangrijk om de lijntjes kort te houden: ouders die willen vragen hebben, zijn dus van harte welkom.  

Ook kunnen ouders meerder keren per jaar meedoen met een les. Zo kunnen ze zelf ervaren wat we allemaal leren op school.

 Wilt u meer weten, dan kunnen de juffen u vast nog heel veel vertellen!

Een blije zwaai van de kinderen in groep 5/6

Deel deze pagina: