Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Schooltijden, vakantie en vrije dagen

Groepen 0, 1 en 2 gaan 5 minuten eerder naar huis i.v.m. de verkeersveiligheid.

Schooltijden:

groep 1 en 2

: 8.30 tot 14.00 uur

 

 Donderdag en vrijdag  van 8.30 tot 12.15 uur

 

 

groep 3 t/m 8

: 8.30 tot 14.00 uur

 

 

 

Groep 3 en 4 op vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

 

 

‘s Morgens vanaf 08.20 uur, tien minuten voor aanvang  als de deur opengaat, gaan de kinderen naar binnen. Dit noemen we de ‘inloop’. Alle leerlingen gaan naar binnen naar hun eigen klas. De groepsleerkracht verwelkomt de leerling bij de deur. Er is op deze manier tijd voor de leerlingen om de leerkracht wat mede te delen of te vragen. Om 8.30  gaat de  gaat de deur dicht en beginnen de lessen. Tijdens de ochtend  -en  lunchpauze is er toezicht op het plein; voor  schooltijd is dat nu door de ‘inloop’ niet meer nodig .

 

Vakanties en vrije dagen voor leerlingen

vrije dag

05-10-2016

Herfstvakantie

17-10-2016 t/m 21-10-2016

vrije dag

11-11-2016

Kerstvakantie

23-12-2016 t/m 06-01-2017

vrije dag

27-02-2017

Voorjaarsvakantie

20-02-2017 t/m 24-03-2017

Goede vrijdag en Pasen

14-04-2017 t/m 17-04-2017

Koningsdag

21-4-2016 middag

Meivakantie
Hemelvaart

24-04-2017 t/m 05-05-2017
25-05-2017 t/m 26-05-2017

Pinksteren

05-06-2017                         

vrije dag
vrije dag

30-06-2017
03-07-2017

Zomervakantie

21-07-2017 t/m 03-09-2017

Schoolvakanties Ministerie OC&W  

Verlof 
De leerplicht houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school.

Voor meer informatie:
Gemeente Twenterand, afdeling leerplicht
Leerplichtwijzer
Rijksoverheid 

 

 

Deel deze pagina: