Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Open dag OBS De Blokstoeke

Geluk voorop
`De Blokstoeke` is een school waar leren en plezier hand in hand gaan. Daarmee willen we een goede basis voor uw kind vormen. Nederland heeft een multiculturele samenleving en de Blokstoeke sluit hier naadloos op aan. Bij ons is ieder kind welkom, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of huidskleur.
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind gelukkig is en met plezier naar school gaat. In onze ogen wordt een kind gelukkig door elkaar te respecteren, door op een veilige en vertrouwde plek op te groeien en door elkaar te benaderen op basis van gelijkwaardigheid.

Ruimte voor talent
Ieder kind heeft talent! Met de juiste begeleiding halen we dat talent naar boven. We gaan al vroeg op zoek naar de kwaliteiten van iedere leerling. De talenten van uw kind worden in kaart gebracht en versterkt. Door het werken vanuit het Meervoudige intelligentie principe blijven kinderen gemotiveerd.

Samen sterk
Leren doe je niet alleen. Leerkrachten maar ook klasgenootjes en ouders spelen een belangrijke rol in het leerproces. Daarom besteden we veel aandacht aan de manier waarop kinderen met elkaar omgaan, aan samen spelen en samen leren.
Contact met de ouders speelt hierin een bleangrijke rol.
We zien ouders graag in de school, om mee te helpen met onze vele activiteiten, en om ze te laten ervaren waar de kinderen mee bezig zijn.
Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling van uw kind!

Oog voor uw kind
Geen kind is hetzelfde, ook in hun ontwikkeling volgen zij ieder hun eigen pad, op eigen tempo.
Daarom vinden wij het belangrijk om ieders ontwikkeling goed te volgen.
Wij luisteren en kijken nauwkeurig naar de kinderen en nemen regelmatig toetsen af om te kijken wat goed of minder goed gaat. Vervolgens passen wij ons onderwijs aan op de specifieke behoeften van uw kind. Zo krijgt ieder kind de zorg en aandacht die het nodig heeft en kan het zich optimaal ontwikkelen.

Klaar voor de toekomst,
Lezen, rekenen en taal , het zijn vaardigheden die je je hele leven hard nodig hebt. Het zijn dan ook belangrijke speerpunten op OBS `De Blokstoeke`. Naast deze basis vaardigheden geven we de leerlingen  21- eeuwse vaardigheden mee. We leren de kinderen plannen, presenteren en samenwerken. We stimuleren hun creativiteit, ondernemende houding, sociale vaardigheden en leren hun keuzes te maken. Ook de digitale wereld is onderdeel van onze school. Zo leren kinderen steeds beter op eigen benen te staan en kunnen ze kansrijk, goed voorbereid en met een positief gevoel naar het voortgezet onderwijs.
Wij zorgen er voor dat ze klaar zijn voor de toekomst.

Nieuwsgierig geworden?

Open dag
Kom de sfeer proeven en ons onderwijs bekijken tijdens het Open Huis. Op woensdag van 9.00 tot 12.00 laten leerlingen, leerkrachten en ouders zien hoe we werken op OBS De Blokstoeke. Laat u verrassen door onze leuke kinderen, de gedrevenheid van onze collega’s en het enthousiasme van onze ouders!

Vragen of terugbelverzoek

Wilt u vooraf al meer informatie? Of wordt u liever door ons teruggebeld? Laat dan hieronder uw vraag en/of gegevens achter.

Deel deze pagina: