Plaatje bij het artikel van OBS De Blokstoeke

Inschrijven en aanmelden

4 jaar en voor het eerst naar school

Vanuit de gemeente Twenterand komt er elk jaar rond februari een oproep  om uw kind aan te melden voor een basisschool als uw kind in het daarop volgende jaar ( tot 1 oktober het jaar daarop) 4 jaar wordt.

Uw kind mag naar de basisschool als hij/zij de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt. Ongeveer 2 maand voor de 4e verjaardag neemt de school contact op om afspraken te maken voor de "wendagen".  Ook krijgt uw kind een welkomstboekje zodat ouders en kind zich samen, goed kunnen voorbereiden op deze dag.  Pas als uw kind 4 jaar is, mag het officieel naar school.

In het kader van Passend Onderwijs is een school waar het kind wordt aangemeld verplicht om te zorgen voor passend onderwijs. Ouders zijn verplicht om bij de aanmelding aan te geven of ze verwachten dat hun kind extra zorg nodig heeft. Zo kan de school bekijken of school deze zorg zelf kan bieden of dat daar externe hulp bij nodig is of dat ander onderwijs noodzakelijk is.

Kom vrijblijvend binnen ……

De beste manier om tot een keuze voor onze school te komen is door de school te bezoeken. U krijgt dan een rondleiding en informatie over de school, het schoolklimaat, de manier van werken ( principe van meervoudige intelligentie, 21 eeuwse vaardigheden) , de activiteiten en de rol van ouders binnen onze school. U kunt de sfeer proeven en de directeur kan eventuele vragen over uw kind beantwoorden.

Data en tijden informatie opendagen 2015 - 2016

Wij houden regelmatig opendagen om u te helpen bij deze keuze. Op deze opendagen krijgt u een presentatie met informatie over wie wij zijn, hoe wij werken en een rondleiding door de school. Tevens kunt u in gesprek komen met een lid van de ouderraad en van de medezeggenschapsraad. Daarnaast kunt u ook in gesprek gaan met een tweetal afgevaardigden van de leerlingenraad. Dit om een idee te krijgen hoe we de leerlingen betrekken bij het onderwijs op “De blokstoeke”.

U bent van harte welkom!

Woensdagochtend 3 februari  vanaf 8.30 uur

Woensdagochtend 13 april vanaf 8.30 uur  

Inschrijfformulier

Contactformulier

Deel deze pagina: